I høst vil Varden Spesialistsenter starte opp en egen gruppe for unge voksne i aldersgruppen 19-29 år. Dette kan ofte være en vanskelig fase, der ordinær skolegang er over og man skal begynne å finne veien i sitt eget liv. Gruppen er tiltenkt deg som har utfordringer i forhold til jobb/studier, opplever at du står fast og/eller trenger hjelp til å finne veien videre.

Ved å dele erfaringer med andre i lignende situasjoner, kan du utforske hva som hindrer deg i å gå neste skritt, samt se nye muligheter.

Hvorfor gruppeterapi?

Å delta i gruppeterapi kan gi deg som sliter med psykiske utfordringer en følelse av tilhørighet, økt forståelse av deg selv og andre og en opplevelse av sosial mestring.

Dette er erfaringer som kan styrke deg på flere arenaer og virke positivt inn på dine psykiske vansker.

Å møte jevnaldrende i samme situasjon kan dessuten være en sterk motiverende faktor i en behandlingsprosess. Å oppleve og tilhøre en trygg gruppe, der en føler seg viktig, og der de andre er blitt viktige for en, kan styrke selvfølelsen.

Hvem passer tilbudet for?

  • Deg som føler at livet har stoppet opp av ulike årsaker.
  • Som sliter med angst og/eller depresjonssymptomer.
  • Føler at du sitter fast i destruktive mønstre du ikke kommer ut av.
  • Føler at livet har vært altfor tøft og trenger å finne håp igjen.
  • For deg som ønsker å komme i kontakt med egne ressurser og muligheter.
  • Eller for deg som er motivert til endring men ikke får det til alene.

Hvem er vi?

Per Are Løkke er psykologspesialist og forfatter. Han har lang erfaring med behandling av barn, unge og voksne. Per Are jobber fulltid som avtalespesialist ved Varden Spesialistsenter.

Ingebjørg Hippe jobber som lektor i videregående skole, er utdannet gestaltterapeut og sosial-pedagogisk rådgiver og har lang erfaring som terapeut med mennesker i ulike livsfaser.

Praktisk informasjon

Sted: Varden Spesialistsenter, Håkonkastet 5, 1453 Bjørnemyr

Tid: Tirsdager kl. 18.00 – 20.00.

Antall deltakere: 6-8

Planlagt oppstart: 15. oktober 2019

Varighet: 12 ganger

Pris: Egenandel (351 kr.) inntil frikortgrense.

Henvisning fra fastlegen sendes til Per Are løkke, Varden Spesialistsenter.

Kontakt også gjerne Ingebjørg Hippe ved spørsmål
Epost: ingebjorg.hippe@ski.vgs.no