Ved Varden Spesialistsenter jobber terapeuter både med og uten driftsavtale. Hos terapeuter uten driftsavtale må klienten betale for timen selv, men det er som regel ingen ventetid og det er ikke nødvendig med henvisning.

Du kan lese mer om de ulike behandlerne her.

Behandlere uten driftsavtale ved Varden Spesialistsenter

 • Julie Barrie, Psykolog. Mail: julie.barrie@gmail.com. Ledige timer.
 • Ann-Mari Bardum, Psykolog. Mail: annmari2@me.com. Ledig timer fom. slutten av oktober. 
 • Tale Amalie Strand, Psykologspesialist. Mail: tale.amalie.strand@gmail.com. Ledige timer.
 • Oddbjørn Sandvik, Psykologspesialist. Mail: odd-san@online.no. Ikke ledig kapasitet.
 • Lovise Krogstad, Psykologspesialist. Mail: loviseak@gmail.com. Ikke ledige timer, permisjon ut året.
 • Ingebjørg Hippe, Gestaltterapeut. Mail: ingebjorg.hippe@ski.vgs.no. Ledige timer.
 • Helge Bjørn Skjelstad, Kunst- og uttrykksterapeut, kognitiv terapeut. Mail: helgebjorn@outlook.com. Ledig timer.
 • Hilde Østensvik, Gestaltterapeut. Mail: hilde.ostensvik@gmail.com. Ledige timer fom. slutten av november. 
 • Janne Maj Back, Kognitiv terapeut. jannemajback@gmail.com. Ledige timer.

Behandlere med driftsavtale ved Varden Spesialistsenter

Hos terapeuter med driftsavtale betaler klienten kun en egenandel pr. behandlingstime opp til frikortgrensen. Deretter er behandlingen gratis ut inneværende kalenderår. (Barn- og ungdom under 18 år slipper å betale egenandel). Det er fastlegen eller annet helsepersonell med henvisningsrett som vurderer om pasienter har rett til offentlig støttet behandling.

Ved Varden Spesialistsenter har vi pr. i dag (høst 2020) tre 100 % driftsavtaler fordelt på 5 psykologspesialister/psykiatere. Henvising sendes pr. mail eller post. Det kan ofte være ventetid hos behandlere med driftsavtale. Hvis ventetiden er over 6 mnd. har behandleren inntaksstopp.

 • Helene Øye, Psykologspesialist. Mail: helhoy@online.no. Inntaksstopp.
 • Linda Røer-Nilsen, Psykologspesialist. Mail: li_nilsen@hotmail.com. Inntaksstopp
 • Per-Are Løkke, Psykologspesialist. Mail: pe-arelo@online.no. NB! prioriterer barn og ungdom.
 • Kirsti Silvola, Psykiater. Mail: kirsti.silvola@icloud.com. Venteliste på 3-6. mnd.
 • Melanie Ekholdt, Psykiater. Mail: huynh.melanie@gmail.com. Venteliste på 3-6 mnd.
 • Irfan Mahoomod, Psykiater. Mail: irfanmahmood169@gmail. Venteliste på 1-3 mnd. Kun utredninger og kortere behandlingsløp.