Helsedirektoratet har åpnet for at virksomheter med en-til-en kontakt kan åpne igjen f.o.m. mandag 20. april gitt at det følges gitte smitteverntiltak, (les mer). 

 

Ta kontakt med din behandler hvis du er usikker på hva som gjelder for deg. Varden Spesialistsenter ber uansett alle som kommer til senteret overholde disse punktene;

 

1. Personer med symptomer (forkjølelse, influensasymptomer, hodepine, feber etc.) skal ikke møte til time. Det gjelder også dem som har vært i kontakt med smittede eller kommer fra områder med smitte. Ta kontakt med din behandler på tlf. eller mail for videre avtale. NB! Flere behandlere tilbyr videokonsultasjon og/eller konsultasjon over tlf.

2. Vask hendene godt før du går inn til timen. (Toalett til høyre for venterom). Bruk eventuelt dispenser med håndsprit som henger på venterommet. Vi unngår håndhilsing i denne perioden, og dørhåndtak/overflater desinfiseres med sprit mellom hver klient. Det skal være 2 meters avstand mellom behandler og klient i timen.

3. Max 2 personer i venterommet samtidig. Vent på gangen (med min. 2 meters avstand til andre) eller utenfor bygningen  hvis du er for tidlig ute, så vil din behandle komme ut å hente deg