Psykologspesialist – Per Are Løkke

Psykoterapi barn, ungdom, voksne. Utredning og foreldrearbeid.

Tittel Psykolog
Driftsavtale Ja
Telefon 911 14 06
E-post post@varden.no