Psykologspesialist – Tale Amalie Strand

Alle opplever vi perioder i livet som kan være vanskelig å håndtere på egen hånd, enten det er snakk om livsbelastninger / kriser, vedvarende og livsbegresende psykisk lidelse, eller en mer avgrenset problematikk. Terapi kan være en mulighet til å få støtte og hjelp til å få det bedre med seg selv og sine relasjoner. Når man skal åpne opp for det sårbare i oss er det viktig å bli møtt med tilstedeværelse, aksept, varme og trygghet. Jeg legger stor vekt på at du skal oppleve terapirommet mitt som et trygt rom, der vi sammen kan gå i møte med det vanskelige, utforske sammenhengene det oppstod i, konteksten du lever i og historien du har med deg. Målet mitt er at vi gjennom et aktivt samarbeid kan få til prosesser som kan gi deg et nytt forhold til deg selv og dine utfordringer, økt mestring og livsutfoldelse.

Jeg ser på det å nærme seg egne smertefulle opplevelser og å oppnå økt tåleevne til egne følelser som den viktigste endringsagenten i terapeutiske prosesser. Dette kan være krevende, men er ofte svært givende. Egne reaksjoner og mønstre blir mer forståelige, man får flere valgmuligheter, og det blir lettere å ivareta seg selv på konstruktive måter. Da blir det også lettere å manøvrere i relasjoner og livet for øvrig.

Om meg: Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2004, og ferdig spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2018. Jeg har videreutdanning innen Emosjonsfokusert terapi (EFT) og Kognitiv terapi (CBT). Jeg har mye kompetanse innen traumebehandling; er sertifisert EMDR terapeut, har tatt «Trygg traumeterapeut» kurs og påbygningskurs gjennom RVTS, samt en rekke kurs og veiledning gjennom Traumepoliklinikken ved Modum Bad. Jeg har kurs i Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR), og har flerårig personlig erfaring med mindfulness og ulike meditative praksiser.

Jeg har lang erfaring i behandling av et bredt spekter psykiske lidelser og vansker fra allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne, akutteam, tidlig psykoseteam og døgnavdeling. Jeg har også erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier som psykolog i skolehelsetjenesten.

Ved Varden Spesialistsenter tar jeg primært imot voksne og ungdom over 16 år i individualterapi, med oppstart onsdager på dagtid fra oktober 2020.

Priser:

  • Førstegangskonsultasjon 75 min 1190 kr.
  • Individualterapi 60 min 1090 kr.
  • Uttalelser / skriftlig arbeid fra 400 kr.
  • Avtaler må avlyses innen 24 timer før avtalt tid.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt direkte på e-post eller telefon. Hvis du sender epost eller sms er det viktig at du ikke skriver sensitiv informasjon. Jeg svarer normalt innen 3 dager.

Tittel Psykolog
Driftsavtale Nei
Telefon 95292869
E-post tale.amalie.strand@gmail.com