Psykoterapeut – Geir Dale

Gestaltterapeut, ungdom, voksne, eldre.

Geir Dale er utdannet innen samfunnsvitenskap (Cand.Polit., MSc) og psykoterapi. Han er opptatt av hvordan helheten mennesker lever i kan generere relasjonsbrudd, usunn dominans/underkastelse, vold og psykiske splittelser, og hvordan det tilstedeværende Jeg likevel kan finne ressurser for heling og vekst.

– Ser jeg nærmere etter kan helheten også opplyse alle delene. I lys av større bevissthet kan jeg oppdage og gestalte min identitet på ny, velge å være den jeg virkelig er, ta inn støtte og næring i omgivelser og relasjoner, si nei og avvise det jeg ikke ønsker i livet.

Geir har studert gestaltterapi siden 1997, resonnansprosesser og identitetsterapi siden 2001, blant annet med vekt på oppløsning av konflikter og psykiske traumer. Han har privat praksis som psykoterapeut og konsulent, og arbeider også som høyskolelektor ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Les mer på: www.geirdale.com

Tittel Psykoterapeut
Driftsavtale Nei
Telefon 901 27 376
E-post geirdale@online.no