Kroppen i vår tid

 

Kroppen er vårt hjem, vår pust og våre bevegelser, vår glede og smerte. Den er konkret, av kjøtt og blod. Den er vår åpning mot verden, men også et fengsel som er umulig å slippe ut ifra. Kroppen har ufattelige mange kapasiteter og kompleksiteter. Den er plastisk og formbar. Kroppen er biologi, men også formet og eltet i kulturens tidsånd og livserfaringenes jerngrep.

Kroppen fremstår som en utfordring i de fleste terapiformer. Mange sliter med smertefulle kropper og andre med å akseptere kroppen som den er.

  • Har kroppen et eget språk? Snakker de psykiske smertene gjennom kroppen?
  • Hva er forholdet mellom sjel og kropp? Er kroppen sjelens fengsel eller gir den oss tilgang til sjelen?
  • Kan vi lære å snakke med kroppen? Kan vi tillate oss å være i kroppen?
  • Lever vi i en kroppshatende tid? Eller i en tid der vi rett og slett bare er totalt frakoblet kroppene våre?
  • Og hva kan kols-pasienter lære oss om angst?

Vi vil i dette seminaret belyse kroppen fra mange vinkler, erfaringer, aldre og behandlingsmetoder. Spørsmålene er mange. Det er også svarene avhengig om det er psykiateren, psykologen, lungelegen, fysioterapeuten eller psykomotorikeren som møter kroppen.

Program fredag 18. oktober

09.00-09.30: Kaffe med utsikt.

09.30-09.45: Velkomst v/daglig leder og psykologspesialist Per Are Løkke

09.45-10.30: Historisk utvikling av vårt syn på kroppen v/ psykologspesialist i samfunnspsykologi Oddbjørn Sandvik.

10.45-11.15: Hvordan oppdage seg selv via kroppen v/psykomotorisk fysioterapeut Elin Skipenes.

11:20-11:45: Pusteteamets bekjennelser. Om kropp, kols og angst v/lungespesialist Villum Wilhelmsen og spesialsykepleier Inger Lise Mjøs.

12:00-12.45: Den vanskelige kroppen v/psykomotorisk fysioterapeut Karine Børsum.

12.45-13.30 Varm lunsj ved Paviljongen-restaurant.

13.30-14.15: Redd som faen! v/psykoterapeutene Helge Bjørn Skjelstad og Janne Maj Back.

14.30-15.15: Kroppens spor: Om å bruke dans og bevegelse i det terapeutiske arbeidet, v/lektor i dans og pedagogikk med videreutdanning i gestalt terapi/danseterapi og sosial pedagogisk rådgivning.

15.30-16.00: Et musikalsk blikk på kroppen, v/ Psykologspesialist Lovise Angen Krogstad.

 

Program lørdag 19. oktober

09.45-10.00: Kaffe med utsikt

10.00-10.15: Kulturelt innslag

10.15-10:40: Hvordan lytte til kroppen i vår tid? Samtale mellom fysioterapeut Bodil Gulbrandsen og barne-og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt.

10:45-11:30: Kroppens tyranni og jakten på umiddelbar tilfredsstillelse v/psykologspesialist Per Are Løkke og psykolog Ann-Mari Grøndahl Bardum.

11.45-12.30: Hva styrer kroppen, hormoner eller fantasier? v/psykiater Mimi Sramek.

12.30-13.15: Varm lunsj på Paviljongen-restaurant.

13.15-14.00: Kroppens farlige minner v/gestalt terapeut og lektor ved Norsk Gestaltinstitutt Geir Dale.

14:15- 15:00: Vår digitale kropp v/barne- og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt

 

Påmelding/spørsmål: vardenspesialistsenter@gmail.com

Pris: 2 dager inkl. varm lunsj:
Early bird-pris; 1900 kr , påmelding innen 01.07.19, deretter 2400 kr.

Kurset er godkjent som 12 timer vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening